KEHITTÄMISHANKE 

AURINKOSÄHKÖN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN 

Tausta 

Soleaas Oy:n tarkoituksena on kehittää palvelumalli, jolla aurinkosähköä voidaan tuottaa yritysasiakkaille. Mallin avulla uusiutuvan energian hankinta saadaan mahdollisimman helpoksi, turvalliseksi, riskittömäksi ja taloudelliseksi. 

Liiketoimintaprosessin osat ovat: 

  • Sähköä käyttävä Asiakas 

  • Voimalaratkaisun Myyjä 

  • Teknologian tarjoava Laitostoimittaja 

  • Toimintaa toteuttava Operaattori 

  • Voimalan Omistaja 

Soleaas Oy:n Liiketoimintamallin keskeisenä osana on digitaaliseen alustamalliin perustuva Tietojärjestelmä, joka mittaa tuotetun energian määrää, analysoi tuotantoprosessia sekä vertaa toteutuneita teknisiä ja taloudellisia parametreja tavoitteeksi asetettuihin arvoihin. Tietojärjestelmän avulla toiminnan tulokset raportoidaan Asiakkaalle, Operaattorille ja voimalan Omistajalle. 

Hankkeessa kehitetään palvelumalliin perustuva, helposti skaalattava ja monistettava, toteutettavan tietojärjestelmän pilotti, joka voidaan soveltaa erilaisten voimalakohteiden toteutuksessa. Tietojärjestelmän avulla voidaan vakioida ja tehostaa toimitusprosessin osien toimintaa ja osaamisen siirtoa palvelujen käyttäjille. Soleaas Oy tähtää mahdollisimman nopeasti kansainvälisille markkinoille kehittämällä palvelualustan, jota voidaan käyttää erilaisilla sähkömarkkinoilla.  

Hankesuunnitelma 

Hankesuunnitelma koostuu yrityksen kehittymistä tukevista alustavista toimenpiteistä. Hankkeessa kehitettävät asiat ovat: 

  • Rahoitussuunnittelu 

  • Markkinointistrategian suunnittelu 

  • Tietojärjestelmän arkkitehtuurin suunnittelu ja testaus 

  • Hankinta- ja toimitusketjun optimointi 

  • Kannattavuusselvityksen suunnittelu 

Rahoitus 

William ja Ester Otsakorven Säätiö 

ELY kehittämisrahoitus