Aurinkosähkön potentiaali Suomessa

Monet ovat pitkään torjuneet ajatuksen aurinkosähkön kannattavuudesta Suomessa. Sähkön hintojen ollessa matalat aurinkopaneelien vaatima alkuinvestointi tarkoitti pitkää takaisinmaksuaikaa. Eiväthän ne edes tuottaisi mitään pitkän pimeän talven aikana.

Sähkönhintojen noustessa Suomessakin, on kuitenkin aika päivittää käsityksiä aurinkoenergian potentiaalista Suomessa. 

Siinä missä talvikuukauden ovat pimeitä, on Suomessa kesällä auringonvaloa lähes vuorokauden ympäri. Pitkien hellejaksojen lisääntyessä Suomessakin on kesäisin myös entistä enemmän tarvetta sekä asuntojen että tuotantotilojen viilentämiselle lisäten sähkön kulutusta juuri kesällä. 

Talvikuukausina aurinkosähkön tuotantoa ja talteen ottamista voi lisätä asentamalla paneeleita julkisivuihin, jolloin paneelit eivät peity lumeen ja tuottavat energiaa auringon paistaessa matalalta. LUT-yliopiston asiantuntijat arvioivatkin Suomen aurinkosähkön tuotantopotentiaalin samalle tasolle Keski-Euroopan kanssa.

Valtioneuvoston tilaamassa hajautettua energian tuotantoa koskevassa selvityksessä aurinkosähkön teoreettista tuotantopotentiaalia arvioitiin aurinkopaneeleille soveltuvien kattopinta-alojen perusteella. Näin arvioiden yhteenlaskettu potentiaalinen aurinkosähkön kapasiteetti Suomessa olisi 14 GW mahdollistaen noin 13 TWh aurinkosähkön tuotannon vuodessa. Tämä vastaa jopa 14 %:a ennustetusta sähkönkulutuksesta Suomessa vuonna 2030.

Vuonna 2021 aurinkosähkön tuotanto vastasi Suomen sähkön kokonaistuotannosta noin 0,4 prosenttia.