Aurinkosähköä asunto-osakeyhtiöille

Asunto-osakeyhtiöissä aurinkosähkön käyttöönottoa on hidastanut aurinkopaneelien vaatima alkuinvestointi. Toinen haaste on ollut tuotetun energian hyödyn jakaminen osakkaiden ja asukkaiden kesken. Tyypillisessä asuinkerrostalossa asukkaat ostavat sähköä omilla sähkösopimuksillaan valitsemiltaan sähköyhtiöiltä ja taloyhtiön yleisten tilojen sähkönkulutus on varsin vähäinen eikä yksin riitä perustelemaan aurinkopaneeli-investointia. Taloyhtiön oman aurinkovoimalan tuottamaa sähköä ei ole voinut käyttää suoraan, vaan se on pitänyt kierrättää siirtoverkon kautta, jolloin maksettavaksi tuleva sähkönsiirtomaksu ja sähkövero syövät itsetuotetun sähkön hyötyä.

Tähän on odotettavissa parannus, kun kantaverkkoyhtiö Findgridin vuoden 2022 alussa käyttöönotettuun datahubiin avautuu vuonna 2023 mahdollisuus perustaa energiayhteisöjä. Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty, kaikkia sähkömarkkinoiden osapuolia koskeva lakisääteinen tiedonvaihtojärjestelmä sähkönkäyttäjien, sähkönmyyjien sekä sähkönsiirrosta vastaavien osapuolten tiedonvaihtoon. 

Energiayhteisöjä koskeva lainsäädäntö on tullut voimaan vuonna 2021. Energiayhteisö voi olla esimerkiksi asunto-osakeyhtiön sisäinen, osakkaille vapaaehtoinen yhteenliittymä, joka päättää hyödyntää kiinteistön kattopinta-alaa aurinkoenergian tuottamiseen. Yhteisön jäsenet voivat hyödyntää tuotetun sähkön suoraan ja mahdollinen ylimääräinen sähkö myydään eteenpäin verkkoon.

Energiayhteisön velvollisuuksista on määritelty Valtioneuvoston 22.12.2020 antamassa sähköntoimitusten selvitystä ja mittausta koskevassa asetuksessa.

Yhteisön on rekisteröidyttävä sähköntoimitusen selvitystä varten jakeluverkonhaltijalle ja yhteisön tehtävänä on ilmoittaa jakeluverkonhaltijalle sähköntoimitusten selvitystä ja mittausta varten energiayhteisöön kuuluvat sähkönkäyttöpaikat, sähköntuotannon jako-osuudet, verkkoon syötetyn sähkön jako-osuudet. 

Energiayhteisön perustaminen asunto-osakeyhtiöön vaatii huolellisen pohjatyön ja selkeät sopimukset osakkainen ja yhtiön välillä. Suunnitteluvaiheessa tulee selvittää muun muassa mahdollinen toimenpidelupa, tarvittavat muutoksen kiinteistön vakuutuksiin, voimalan sopiva mitoitus, valita laitoksen toimittaja ja sopia jakoperusteet yhteisön jäsenten kesken. 

Asunto-osakeyhtiön energiayhteisölle kiinnostava vaihtoehto voi olla hankkia aurinkovoimala palveluna. Solar energy as a service -ratkaisussa energiayhteisön ei tarvitse tehdä voimalaitoksen vaatimaa alkuinvestointia, mutta se pääsee hyötymään edullisesta ja ympäristöystävällisestä, kiinteistön kattopinta-alaa hyödyntävästä, edullisesta aurinkoenergiasta. Ota yhteyttä Soleaasin tiimiin, jos haluat kuulla lisää Solar energy as a service -ratkaisusta.